Klachtenprocedure

Bij Skin Secrets Clinic Anna Ferdowsbari staat de cliënt centraal. Drs. Anna Ferdowsbari heeft uw tevredenheid hoog in het vaandel staan. Mocht u ondanks de geleverde, zorgvuldige inzet toch niet helemaal tevreden zijn, willen wij u verzoeken dit met drs. Anna Ferdowsbari te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek. Uw feedback ontvangen wij graag. Er zal naar uw klacht geluisterd worden en gekeken worden naar een eventueel gepaste oplossing.

Indien u na dit gesprek nog steeds niet content bent, dan kunt u zich wenden tot het klachtenportaal zorg. Dit betreft een onafhankelijke klachtencommissie, die voldoet aan alle eisen van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. U kunt klachtenportaal zorg bereiken via klachtenportaalzorg.nl